dima
  • CIPT

    Centru de Informare si Promovare Turistica pozitionat in mediul rural.